Kurs słownictwa inżynierskiego w języku polskim dla studentów zagranicznych, przygotowujący do studiów na uczelniach technicznych.