Kurs przygotowany dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku Transport z zajęć laboratoryjnych przedmiotu Systemy Informatyczne i Teleinformatyczne w Transporcie i Logistyce.