Kurs przedmiotu "Metody komputerowe w inżynierii lądowej" dla potoku wykładowego GW03 (specjalności: DSK-BHG-BIM)

Termin: semestr letni 2020/2021, II stopień, I rok, I semestr.

Wykłady (15h, zdalnie): dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK

Laboratoria (15h, zdalnie):

- mgr inż. Anna Perduta (GK16, GK17)

- dr inż. Balbina Wcisło (GK19)

- dr inż. Piotr Mika (GK21)

Zaliczenie: wykonanie projektów laboratoryjnych, kolokwium na platformie Delta.