Podstawowe pojęcia teorii i inżynierii niezawodności, metody probabilistyczne
weryfikacji niezawodności, metoda współczynników częściowych.

Źródła niepewności w procesie budowlanym, zarządzanie niezawodnością i jakością
konstrukcji, błędy ludzkie.

Podstawy inżynierii niezawodności według PN-EN 1990.