e-kurs wspomagający zajęcia z przedmiotu Algorytmy i Zlożoność obliczeniowa dla specjalności AD na kierunku Matematyka Stosowana, rok II, semestr 4.