Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami programowania obiektowego oraz pokazanie w jaki sposób te koncepcje wyrażają się w języku programowania Python. Główny nacisk położony jest na obiektową analizę problemów matematycznych i inżynierskich tak aby studenci potrafili wyróżniać obiekty i ich klasy, relacje pomiędzy obiektami i klasami oraz potrafili opisywać zagadnienia w coraz bardziej systematyczny i formalny sposób prowadzący ostatecznie do programu komputerowego.