Celem kursu jest przypomnienie niezbędnych wiadomości z matematyki szkolnej i przećwiczenie kluczowych umiejętności rachunkowych w tym zakresie