Kurs z Mechaniki Ogólnej I, przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Środków Transportu, prowadzonych na Wydziale Mechanicznym. Kurs zawiera wykłady, przykładowe zadania, przykładowe testy i pytania egzaminacyjne.