Kurs z Mechaniki Analitycznej, przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, prowadzonych na Wydziale Mechanicznym. Kurs zawiera wykłady, materiały do projektów, przykłady, filmy, zadania do samodzielnego rozwiązania, przykładowe testy i pytania egzaminacyjne, testy, fora dyskusyjne.

Kurs jest przygotowany w ramach projektu POWER.