Kurs zawiera informacje na temat modelowania i symulacji zjawisk i układów mechanicznych z użyciem technik komputerowych.