Kurs będzie formą pomocy dla studentów na zajęciach z Mechaniki Budowli 2 na studiach niestacjonarnych.