Kurs e-learningowy do laboratorium komputerowego z przedmiotu Regresja i Analiza Wariancji odbywającego się na piątym semestrze studiów I stopnia kierunku Matematyka Stosowana.