Kurs dotyczy problematyki związanej z wykonywaniem Audytów energetycznych na potrzeby uzyskania premii termomodernizacyjnej. Kurs dla specjalności COWiK na studiach niestacjonarnych.