Przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z niskopoziomowym programowaniem mikroprocesorów