Kurs z przedmiotu Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania