Kurs jest zdalną formą prowadzenia zajęć z przedmiotu Komputerowe modelowanie materiałów inżynierskich dla specjalności Mechanika Konstrukcji i Materiałów. Zawiera: 

  • elementy informacyjne o charakterze wstępnym i informacyjnym, 
  • materiały wykładowe z przykładowymi rozwiązaniami praktycznymi
  • materiały niezbędne do samodzielnego wykonania zadań projektowych
  • stanowi platformę sprawdzającą efekty kształcenia studentów z części projektowej
  • elementy komunikacyjne w postaci forum aktualności

Tematyka kursu:

  • Modelowanie konstrukcji wykonanych z materiałów liniowo-lepkosprężystych,
  • Modelowanie konstrukcji wykonanych z materiałów sprężysto-plastycznych z liniowymi nieliniowym wzmocnieniem
  • Modelowanie konstrukcji wykonanych z materiałów spręzysto-lepko-plastycznych
  • Uwzględnienie zmian temperatury ciała w analizie mechanicznej; wpływ naprężeń termicznych.