Kurs dotyczy przedmiotu Zarządzanie projektem i zespołem badawczym, w ramach którego prowadzone są wykłady i seminaria.
Wykład kończy test zaliczeniowy jednokrotnego wyboru z wiedzy prezentowanej podczas zajęć w zakresie udostępnionych materiałów wykładowych, a seminaria oceniane są na podstawie aktywności i oddanych prac w ramach zajęć seminaryjnych