Kurs Matematyki w Inżynierii Lądowej przeznaczony dla studentów WIL BUD (wszystkie specjalności), II stopień, I rok, I semestr (letni) - wszystkie specjalności, rok akademicki 2021/2022.

Wykładowcy: dr inż. Izabela Tylek, dr Magdalena Jakubek, dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK

Instrukcje jak dołączyć do kursu zostały umieszczone w ogłoszeniu dla studentów w systemie eHMS. W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt: slawomir.milewski@pk.edu.pl