Wykład z przedmiotu "Podstawy konstrukcji maszyn" dla gr. 82T