Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi metodami uczenia maszynowego, z naciskiem na projektowanie i ana-
lizę modeli klasyfikacyjnych.