Kurs z przedmiotu "Ergonomia i wzornictwo środków transportu" omawia aspekty ergonomii i wzornictwa w projektowaniu i eksploatacji środków transportu.