Wykład z regresji i analizy wariancji dla I stopnia stopnia kierunku matematyka w roku 2022/2023