Przedmiot: Programowanie niskopoziomowe
Stopień studiów: I
Kierunek studiów: Informatyka Stosowana
Semestr: 2