Przedmiot: Wprowadzenie do fizyki
Stopień studiów: I
Kierunek studiów: Informatyka Stosowana
Semestr: 2