Kurs z Mechaniki Ogólnej II przeznaczony jest dla studentów I stopnia studiów niestacjonarnych prowadzonych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym PK. kurs zawiera materiały do samodzielnej nauki, wykłady, przykłady z rozwiązaniami, filmy, testy, zadania do oddania na termin, fora dyskusyjne.