Celem przedmiotu jest poznanie warsztatu pracy architekta jako najważniejszego partnera dla inżyniera budowlanego w przyszłej pracy zawodowej, zarówno projektowej jak i wykonawczej. Jest on obowiązkowy dla roku czwartego w wymiarze  15 godzin w semestrze VIII  Realizowany jest przy użyciu  tradycjonalnych narzędzi oraz  programów komputerowych: Sketchup, AutoCAD, REVIT, ARCHICAD itp.

Zachęcamy do korzystania z forum, którego podstawowym zadaniem jest wymiana doświadczeń oraz przekazywanie informacji pomiędzy użytkownikami. Kurs internetowy prowadzony jest przez dr hab. inż. arch. Andrzeja Kłosaka,prof. PK  ,  dr inż. arch. Łukasza Łukaszewskiego , mgr inż. arch. Karolinę Warzochę, mgr inż. arch. Bartłomieja Ziarko