Kurs przeznaczony dla 2 semestru kierunku Gospodarka Przestrzenna.