e-kurs wspomagający zajęcia online i stacjonarne z przedmiotu

Algorytmy i złożoność

w roku akademickim 22/23

na kierunku Matematyka Stosowana, specjalność Analityka Danych

II rok, studia I stopnia.