Materiały do zajęć z przedmiotu Wstęp do Sztucznej Inteligencji realizowanego na studiach niestacjonarnych , kierunek Informatyka