Kurs wspomagający zajęcia z przedmiotu Mathematical Writing w roku akademickim 22/23