Kurs języka specjalistycznego dla studentów Geoinformatyki  IV i V semestru.