Kurs języka specjalistycznego dla studentów WIiT Informatyki 3  semestru studiów. stacjonarnych i niestacjonarnych