Kurs j.specjalistycznego dla studentów Informatyki 3 semestru studiów niestacjonarnych.