Kurs językowy dla studentów Informatyki 1 sem studiów stacjonarnych.