Celem kursu jest wprowadzenie studentów pierwszych dwóch semestrów Kierunku Energetyka w zagadnienia i język związany ze studiami inżynierskimi na kierunku. Studenci zapoznają się z językiem opisującym struktury i realia uczelni, podstawy matematyki i geometrii oraz ogólnoinżynierskie.