Kurs skierowany jest do studentów wszystkich specjalności kierunku BUDOWNICTWO, studiujących na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w semestrze zimowym studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022. Kurs związany jest z częścią wykładową, która w tym roku będzie przeprowadzona zdalnie.

Obejmuje dwa bloki tematyczne:

1. Statystyka (6h), prowadzenie wykładów: dr inż. Izabela TYLEK.

2. Numeryka (6h), prowadzenie wykładów: dr hab. inż. Sławomir MILEWSKI, prof. PK.

Oprócz wykładów, w ramach przedmiotu organizowane będą laboratoria (9h) w sposób tradycyjny, w laboratoriach komputerowych Katedry Technologii Informatycznych w Inżynierii (L10).

W ramach kursu udostępnione będą materiały dydaktyczne, linki do wykładów oraz zdalne kolokwia zaliczeniowe z części wykładowej.