Kurs zawiera materiały dydaktyczne do realizacji wykładów i laboratoriów komputerowych.