Kurs wspomagający nauczanie przedmiotu Metody stochastyczne dla studentów kierunku Matematyka