Kurs dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia kierunku matematyka.