Kurs wspomagający nauczanie przedmiotu Matematyka Ubezpieczeniowa dla studentów kierunku Matematyka