Kurs z Mechaniki Ogólnej, przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Medyczna, prowadzonych na Wydziale Mechanicznym. Kurs zawiera wykłady, materiały do ćwiczeń, przykłady, filmy, zadania do samodzielnego rozwiązania, przykładowe testy i pytania egzaminacyjne.