Systemy wbudowane i Internet Rzeczy - grupa 41A6, studia II stopnia stacjonarne, rok I, semestr 1