Kurs jest wprowadzeniem do innych kursów na delcie dla specjalności

Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne na studiach magisterskich