Celem przedmiotu jest poznanie warsztatu pracy architekta jako najważniejszego partnera dla inżyniera budowlanego w przyszłej pracy zawodowej, zarówno projektowej jak i wykonawczej. Jest on obowiązkowy dla roku drugiego  w semestrze III. Realizowany jest przy użyciu  tradycjonalnych narzędzi oraz  programów komputerowych: Sketchup, AutoCAD, REVIT, ARCHICAD itp.