Celem przedmiotu jest poznanie narzędzi wspomagających pracę inżyniera w rozwiązywaniu zagadnień fizyki budowli  rozpatrywanych w środowiskach programów BIM. Nowe standardy w warsztacie inżyniera budowlanego wspierające w przyszłej pracy zawodowej, zarówno projektowej jak i wykonawczej. Przedmiot   obowiązkowy dla drugiego roku  specjalności BIM w wymiarze  15 godzin w semestrze III. Realizowany jest przy użyciu   programów komputerowych:  AutoCAD, REVIT, Agisoft, CloudCompare, Vasari, Dynamo, Ecotec Analysis, ReCap Pro  itp