Laboratoria do przedmiotu Bazy Danych, dla pierwszego stopnia kierunku Matematyka Stosowana.