Projektowanie aplikacji SCADA w Platformie Systemowej Wonderware AVEVA oraz AVEVA InTouch.
Kurs zawiera wykłady w formie filmów instruktażowych oraz materiały dodatkowe do zajęć z laboratorium komputerowego.