Kurs przeznaczony dla Studentów I Roku w ramach przedmiotu JIPP II