Kurs Mechanika Płynów na studiach I stopnia, obejmujący wykłady, ćwiczenia tablicowe oraz ćwiczenia laboratoryjne, realizuje następujące cele dydaktyczne:

  • Zapoznanie studentów z podstawowymi prawami i równaniami rządzącymi spoczynkiem i ruchem płynów, w sposób umożliwiający zorientowanie się w całokształcie zagadnień przepływowych, mających znaczenie dla inżyniera. 
  • Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu ruchu płynów oraz projektowaniu złożonych zjawisk przepływowych, zachodzących w maszynach i urządzeniach.

Tematyka kursu - opis szczegółowy bloków tematycznych:
1) Pojęcia podstawowe. Makroskopowe właściwości płynów. 2) Wyidealizowane modele płynu. Siły działające na płyn. Statyka płynów. Twierdzenie Eulera. Równania różniczkowe równowagi płynu. Równowaga względna cieczy. 3) Prawo Pascala. Napór cieczy na powierzchnie płaskie i zakrzywione. Wypór hydrostatyczny. Stateczność pływania ciał całkowicie i częściowo zanurzonych w cieczy, metacentrum. 4) Elementy kinematyki płynów. Tor elementu płynu. Linia prądu. Równanie ciągłości. Objętościowe i masowe natężenie przepływu płynu. 5) Równania różniczkowe ruchu płynu doskonałego. Równanie Bernoulli'ego. Ustalony i nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przez mały otwór. 6) Klasyczne doświadczenie Reynoldsa. Rozkład naprężeń stycznych oraz rozkład prędkości w ruchu laminarnym cieczy lepkiej w rurze kołowej. 7) Przepływy laminarne i turbulentne. Równanie Darcy-Weisbach'a. Równanie Bernoulli'ego dla płynu rzeczywistego, straty ciśnienia spowodowane tarciem wewnętrznym i straty miejscowe.