Kurs Mechanika Płynów III realizuje następujące cele dydaktyczne:

  • Rozszerzenie wiadomości z zakresu laminarnego i turbulentnego przepływu płynów. 
  • Rozszerzenie wiedzy teoretycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu ruchu płynów oraz projektowaniu złożonych zjawisk przepływowych, zachodzących w maszynach i urządzeniach.

Tematyka kursu - opis szczegółowy bloków tematycznych:

  1. Stan naprężenia i odkształcenia w płynie. Ruch elementu płynu. I twierdzenie Helmholtza.
  2. Zasada zachowania pędu i krętu w mechanice płynów.
  3. Równania wynikające z bilansu masy, pędu i energii. Tensor naprężeń w płynie. Tensor prędkości deformacji. Równania konstytutywne.
  4. Równania Navier - Stokes'a. Analityczne i numeryczne metody całkowania równań Navier-Stokes'a. Podobieństwo hydromechaniczne, liczby kryterialne.
  5. Równania laminarnej warstwy przyściennej. Zasady uśredniania czasowego wielkości opisujących ruch burzliwy. Tensor naprężeń turbulentnych. Równania turbulentnej warstwy przyściennej. Modelowanie wybranych przepływów turbulentnych - hipotezy domykające.